Samospráva

Návrh VZN ktorým sa rušia VZN mesta Stará Turá č. 4-1993, 14-2012 a č.7-2014