Samospráva

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá

Publikované: 29.1.2020 | Aktualizácia: 25.2.2020