Samospráva

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 62019 o miestnych daniach

Publikované: 13.4.2021 | Aktualizácia: 7.10.2021