Samospráva

Návrh VZN Mesta Stará Turá o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.6.2021