Menu

Návrh VZN č. 6/2017 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá...

Mesto Stará Turá, Publikované: 28.11.2017 | Aktualizácia: 28.11.2017