Samospráva

Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"

 

Mesto Stará Turá informuje všetkých potencionálnych záujemcov o zámere, že hľadá komplexné riešenie zóny od Ul. Husitskej smerom k Ul. gen. M. R. Štefánika. Konkrétne ide o priestor vymedzený od budovy Domu špecialistov až po budovu Domu kultúry Javorina, ohraničený železnicou a hlavnou komunikáciou na Ul. Gen. M. R. Štefánika. Potencionálni záujemcovia - investori, projektanti - môžu svoje návrhy využitia územia predkladať do 15.4.2019 na Mestský úrad Stará Turá. Bližšie informácie Vám poskytne vedúci oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Metského úradu Stará Turá, Bc. Radovan Morávek v Dome štátnej správy alebo na tel. čísle 0915 984 310.