Menu

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.4.2018 | Aktualizácia: 3.4.2018