Samospráva

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2023

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.11.2022 | Aktualizácia: 23.11.2022
Nastavenia cookies