Menu

Náučný chodník Drgonova – Durcovie dolina

Dňa 30.03.2012 predložilo občianske združenie „Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina" (KR-MAS), v spolupráci s MAS Horňácko a Ostrožsko, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce na realizáciu projektu s názvom "Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia".

Projekt bol realizovaný na základe vyhlásenej výzvy č. 2011/PRV/19 v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce z Programu rozvoja vidieka 2007-2013, ktorú vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra.

Predmetom projektu bolo vytvoriť novú turistickú infraštruktúru a poskytnúť turistom nové príležitosti pre návštevu nášho regiónu. Informácie sa informačných paneloch podávajú informácie o zaujímavej a zákonom chránenej faune a flóre v kopaničiarskom regióne, ako aj o význame poľovníctva, lesníctva, či ochrane prírody. Návrhy trás boli vypracované v spolupráci s CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, KST, predmetnými samosprávami, poľovníckymi združeniami, lesohospodárskymi spoločnosťami, ako aj v spolupráci s cezhraničným partnerom, ktorého území sa už zrealizovali náučné chodníky s prírodnou tematikou.

V rámci projektu boli realizované tieto náučné chodníky:

  • NCH Brezová pod Bradlom - Košariská
  • NCH Drviská - Turá Lúka, Myjava
  • NCH Brestovec- Stará Myjava - Poriadie - Topolecká
  • NCH Poriadie - Rudník
  • NCH Drgoňova - Durcovie dolina, Stará Turá
  • NCH Veľká Javorina, Lubina
  • NCH Vrbovce - Chvojnica - NCH Vrbovce - Chvojnica
  • Obnova pútnickeho náučného chodníka "K studánce svätého Antonínka"

V rámci katastra Starej Turej bol realizovaný náučný chodník: Drgoňova - Durcovie dolina, Stará Turá s dĺžkou 4,982 km, ktorý je vedený po existujúcich asfaltových a poľných cestách a obsahuje 4 zastávky s informačnými panelmi tematicky zameranými na prírodné bohatstvo, faunu a flóru Myjavskej pahorkatiny a chráneného areálu Pavúkov jarok s mapou náučného chodníka. Chodník tvorí okruh v údolí potoka Kostolník v blízkosti vodnej nádrže Dubník II a chráneného areálu Pavúkov jarok.

Tento projekt bol realizovaný vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce. z Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.

Celková výška výdavkov: 33 000,00 EUR
Výška dotácie: 33 000,00 EUR
Začiatok realizácie projektu: 05/2012
Skončenie realizácie projektu: 11/2013

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.9.2017 | Aktualizácia: 14.9.2017