Menu

Najúspešnejšia SOŠ v Trenčianskom kraji vo vedomostných súťažiach je zo Starej Turej

Najúspešnejšia SOŠ v Trenčianskom kraji vo vedomostných súťažiach je zo Starej Turej Autor:SOŠ Stará Turá

Stredná odborná škola v Starej Turej získala za školský rok 2016 - 2017 prvé miesto medzi strednými odbornými školami a je najúspešnejšou školou v kategórii stredných odborných škôl (1. miesto) vo vedomostných súťažiach (pred SPŠ Dubnica nad Váhom a SPŠ Nové Mesto nad Váhom). Riaditeľovi školy odovzdal pohár a diplom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška na výstave Stredoškolák - Hrdina remesla v Trenčíne 27. októbra 2017.

SOŠ v Starej Turej sa na 1. mieste v tejto kategórii umiestnila už 7. krát v 14-ročnej histórii tejto súťaže a na druhom mieste 4. krát. Takmer vždy sa umiestnila na "medailových" pozíciách. Je to vďaka výborným výsledkom žiakov školy v súťažiach v rámci kraja (a následne i na celoštátnej a medzinárodnej úrovni) - hlavne v odboroch elektrotechnika a elektronika, informatika, strojárstvo, obnoviteľné zdroje energie, robotika ale aj iné.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 2.11.2017 | Aktualizácia: 2.11.2017