Menu

Nájdený zväzok kľúčov na Ul. Hurbanovej

Dňa 13.10.2017 sa našiel zväzok kľúčov na Hurbanovej ulici. Majiteľ sa môže prihlásiť na Mestskom úrade, 1. poschodie na sekretariáte.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 17.10.2017 | Aktualizácia: 17.10.2017