Samospráva

Nájdený zväzok kľúčov na Námestí slobody

Dňa 6.11.2018 sa našiel zväzok kľúčov na Námestí slobody.

Majiteľ sa môže prihlásiť na Mestskom úrade, 1. poschodie na sekretariáte.