Menu

Nájdený zväzok kľúčov na Hurbanovej ulici

 Dňa 17.1.2019 sa našiel zväzok kľúčov na Hurbanovej ulici. 

Majiteľ sa môže prihlásiť na Mestskom úrade, 1. poschodie na sekretariáte.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 18.1.2019