Samospráva

Nájdený zväzok kľúčov na Hurbanovej ulici

 Dňa 17.1.2019 sa našiel zväzok kľúčov na Hurbanovej ulici. 

Majiteľ sa môže prihlásiť na Mestskom úrade, 1. poschodie na sekretariáte.