Menu

Modernizácia TH – okruh ÚK a TÚV VS4 – Stará Turá

Je pokračovanie ďalšej etapy celkovej modernizácie tepelného hospodárstva.
Doterajšie etapy: KOS VS1, KOS VS2, KOS VS10, KOS VS11.

 

Technotur s.r.o., Publikované: 3.10.2017