Menu

Modernizácia TH - okruh ÚK a TÚV VS10 - Stará Turá

Uvedená akcia bola ďalšia etapa schválenej koncepcie celkovej modernizácie tepelného hospodárstva Mesta Stará Turá.

 

Technotur s.r.o., Publikované: 3.10.2017