Samospráva

Ministerstvo vnútra SR hľadá dobrovoľníkov pre karanténne zariadenia

 Na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by mali za úlohu nasledovné činnosti:

Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR
Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú)

Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR
Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh. Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod.
Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:
Potrebné ochranné pracovné prostriedky
Celodennú stravu (raňajky, obed, večera)

POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

Dobrovoľníci sa môžu nahlásiť do stredy 8.4.2020 telefonicky na tel.číslo 0915 984 309, e-mailom: kancelaria@staratura.sk.