Menu

Mestský rozhlas je od dnes opäť funkčný

Po modernizácii mestského rozhlasu sa Vám opäť zajtra 16.4.2019 prihlásime s novými rozhlasovými hláseniami. Veríme, že nový systém zabezpečí čistejší a kvalitnejší zvuk a flexibilnejší prístup k použitiu zariadenia rozhlasu pre zamestnancov mestského úradu.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 15.4.2019