Menu

Materské centrum ŽABKA – výmena okien a úprava vstupu

 Z dôvodu výmeny okien na I.NP v spoločnosti PreVaK,s.r.o. sa vymenili okná na II.NP v priestoroch Materského centra ŽABKA. Súčasťou výmeny okien bola úprava vstupu.