Menu

Kýška Martin

(1811 - 1885)

Martin Kýška sa narodil 10.4.1811 v Starej Turej. Filozofiu a bohoslovecké štúdiá absolvoval v Trnave, kde bol 28.10.1836 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Dolnej Krupej a v Piešťanoch. Do myjavskej rímskokatolíckej fary prišiel 22.6.1848 a pôsobil tu neskôr ako dekan až do svojej smrti. Do Myjavy prišiel v búrlivom meruôsmom roku. Jeho fara neraz hostila a poskytla útulok otcovi J.M. Hurbana i samotnému Hurbanovi a Štúrovi.
Bol horlivým slovenským národovcom, členom Matice slovenskej a jej podporovateľom. V máji 1854 i s ďalšími národovcami sa zúčastnil odhalenia pamätníka madunickému kňazovi a básnikovi Jánovi Hollému v Dobrej Vode. Bol to prvý pamätník venovaný významnému Slovákovi - národnému buditeľovi.
Zomrel 11.7.1885. Na vlastnú žiadosť ho pochovali na dolnom cintoríne medzi ostatných národovcov. Jeho hrob je označený skromným náhrobkom s textom: Tu odpočíva v Pánovi Martin Kýška, farár myjavský, slovenský rodoľub. Večná mu pamiatka.

Staroturanský spravodajca, máj 1996, str. 9 -th-

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007