Menu

Ivankovič Marian

(1924 - 1974)

Marian Ivankovič sa narodil 21.2.1924 v Ružomberku ako najmladší z troch synov Františka Ivankoviča a Veroniky rod. Mudrončíkovej.
V rokoch 1930 - 1935 navštevoval ľudovú školu, gymnaziálne roky 1935-40 prežil v Ružomberku. V rokoch 1941-47 študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave hru na organ a neskôr 1947-50 kompozíciu a dirigentstvo. Ešte počas štúdia (od r. 1949) bol členom orchestra SĽUK-u. Po r.1950 sa stal vedúcim hudobného odboru ZK BZVIL v Ružomberku - Rybárpoli, kde viedol ženský spevokol, mandolínový súbor a aj dychovku. Ako hudobný režisér Čs. rozhlasu pôsobil v r. 1952-53 a súčasne bol i krajským tajomníkom pobočky Zväzu slovenských skladateľov v Košiciach.
Do Ružomberka sa vrátil v roku 1953. Viedol súbory BZVIL a vyučoval na tunajšej ĽŠU hru na klavír, akordeón a teóriu, najslôr na polovičný, potom od roku 1960 na plný úväzok.
Napísal učebnicu Prvý prednes pre akordeón, ktorá vyšla tlačou v roku 1960 a aj viacero inštruktívnych skladieb pre potreby ĽŠU. Jeho absolventskú prácu Tri piesne na slová Janka Jesenského v 50-tych rokoch vysielali aj v Čs. rozhlase, ako aj pieseň Rodnému mestu (naspievala Lucia Ganzová) a ďalších asi dvadsať komorných, orchestrálnych a vokálno-symfonických diel. Napr. suitu Motívy národov v tancoch a piesňach, symfonickú báseň Gajdar, Malú fantáziu pre symfonický orchester atď.
Upravoval tiež ľudové piesne pre súbory, bol autorom viacero piesní pre detskú reláciu Zlatá brána, ktorú vysielalo Košické štúdio ČST.
Počas jeho účinkovania v Starej Turej nahrala bratislavská televízia (február 1972) vo vtedajšom Dome odborov (teraz Dom kultúry Javorina) reláciu Stretnutie v podvečer, v ktorej účinkoval detský spevácky zbor aj orchester ĽŠU.
Od jesene 1973 sa jeho zdravotný stav zhoršoval, v januári 1974 prekonal prvý infarkt myokardu. V apríli ešte nakrátko nastúpil do práce, ale školský rok už neukončil.
Dňa 28.9.1974 podľahol druhému infarktu. Miestom jeho posledného odpočinku sa stal Ružomberok.

Staroturanský spravodajca, september 1996, str. 12 gek (Gustáv Rumánek)

--------------------------------------------------------------------------------