Menu

Boorová-Gašparová (pseud.Maja, Prítomná) Malvína

(26.7.1889 Senica - 26.6.1935 Holíč)

dramatička, publicistka

Ľudovú školu vychodila v Senici, učiteľský ústav do 1907 v Bratislave. R. 1907-08 učiteľka v Starej Turej, 1908-11 žila v Lubine, od 1911 v Holíči.
Autorka príležitostných básní a scénok pre deti a mládež, pôsobila aj publicisticky (Živena, Národné noviny, Nový rod), nacvičovala (s manželom) divadelné hry a zborové spevy. Pre ochotnícke divadlo napísala 3 hry, v ktorých moralisticky hodnotila život úradníctva a vidieckej honorácie, biblický námet má hra Judáš. Pracovala v kultúrno.osvetových spolkoch (MS, Živena).

Dielo: Ženích. Myjava 1929; Dobrí Slováci alebo Pán župan z Turecka. Myjava 1930; Judáš. B.m. 1930

Literatúra: Halaša, P.: Register Slovenských pohľadov 1881-1938 1.Mt 1949, s.56

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007