Menu

Maliarske a rekonštrukčné práce v priestoroch MsÚ

V týchto dňoch sa v budove mestského úradu realizujú rozsiahle maliarske a rekonštrukčné

práce.

Prosíme preto občanov, ktorí budú navštevovať mestský úrad, o zvýšenú pozornosť pri

prechádzaní po chodbách budovy a o zhovievavosť pri súčasnej situácii.

 

Veríme, že práce firma rýchlo dokončí a my budeme mať krajšie a čistejšie priestory, v ktorých

sa nám bude lepšie pracovať a vybavovať požiadavky našich občanov.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 31.5.2019 | Aktualizácia: 19.6.2019