Malé kroky v ZUŠ, ktoré vedia posunúť vpred – medzinárodný úspech Dominika Sedláka

 Úspech. Vravia o ňom, že ak uspejete iba raz, môže byť úspech len náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. Pokiaľ uspejete trikrát, tak len vďaka usilovnosti a pracovitosti.

 Pri Dominikovi Sedlákovi, žiakovi hudobného odboru v ZUŠ Starej Turej je úspech merateľný nielen počtom ocenení, ktoré získal ale hlavne tým, že si v tak mladom veku uvedomuje, že jeho vzťah k hudbe prekračuje ďaleko hranice povinností žiaka. Jeho úspechy sú podložené výnimočným talentom ...ale v spojení s cieľavedomosťou a  hodinami nácviku hry na tak náročný nástroj, akým klarinet nepochybne je. Pozitívna energia a nákazlivý optimizmus –  to vyžaruje z Dominika, ktorý  študuje   hru na klarinet v poslednom absolventskom  ročníku, ktorým ukončí  prvý stupeň  základného štúdia.   Po záverečných skúškach  sa mu otvoria  ďalšie dvere možností umeleckého rozvoja na Konzervatóriu Leoša Janáčka v Brne, kde bol úspešne prijatý.

Dominikove úspechy -  v celoslovenskej súťaži drevených dychových nástrojov Čarovná flauta v Nižnej získal v posledných troch ročníkoch 1. miesto (2013) 3. miesto (2014) a 2. miesto (2015).  Z Medzinárodného festivalu Top Talent v Trenčíne (2015) si odniesol  Hlavnú cenu Grand Prize.  Za úspešnú reprezentáciu Slovenska v umeleckých súťažiach mu bol Krajským školským úradom udelený titul Talent Trenčianskeho kraja 2015. V škole vystupuje v školskom orchestri a je členom Malého komorného orchestra v Novom Meste nad Váhom.

Dominikova „čerešnička na torte“ -  V piatok 8. apríla sa uskutočnil na Janáčkovom konzervatóriu a Gymnáziu v Ostrave 14. ročník  medzinárodnej interpretačnej súťaže PRO BOHEMIA OSTRAVA 2016 v hre na dychové nástroje,  klavír a spev. Súťažia tu  žiaci ZUŠ a študenti konzervatórií do 21 rokov, čo dáva možnosť stretnutia mladých talentov so začínajúcimi profesionálmi.  Výkony hodnotí odborná porota zložená z koncertných majstrov a významných pedagógov z Českej republiky, Slovenska, Rakúska a Poľska. Súťaž kladie dôraz na repertoár a skladby  českých autorov  od klasicizmu až po súčasnosť, no nie je to podmienkou. Dominik bol zaradený do kategórie, kde ako jediný žiak ZUŠ  súťažil spolu so žiakmi konzervatórií.  Bolo to  prekvapenie pre neho i  jeho pedagóga Mareka Lacka DiS.art., ktorý ho pripravoval na túto významnú súťaž a tiež pre  Mgr. Andreu Borovskú, ktorá mu nielen počas súťaže robila náročnú korepetíciu. Dominik nepočul hru svojich konkurentov, hoci v kategórii súťažil ako posledný. O to väčšie prekvapenie a radosť nastala po vyhlásení výsledkov. Dominik  si odniesol z tejto prestížnej medzinárodnej súťaže 2. miesto (prvá bola žiačka konzervatória z Poľska)!

 Z tohto úspechu sa teší celý náš pedagogický zbor. Dominikovi a kolegom srdečne blahoželáme za dôstojnú reprezentáciu školy a dúfame, že tie malé kroky v našej ZUŠ posunú Dominika vpred, na profesionálnu dráhu umelca. Ďakujeme tiež za sponzorský dar BELVE, s. r. o., Stará Turá, ktorý pokryl náklady tejto súťaže.

Mgr. Miroslava Lacová

            riaditeľka ZUŠ Stará Turá

K stiahnutiu

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 19.4.2016
Nastavenia cookies