Koncert sláčikového komorného orchestra ZUŠ a jeho sólistov

             Dňa  22.06.2016 sa Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie preniesol akoby v čase. Konal sa koncert sláčikového komorného orchestra Základnej umeleckej školy v Starej Turej, ktorého program sa niesol pod názvom „Majstri baroka a klasicizmu“.

            Sláčikový orchester ZUŠ zatiaľ nenesie za sebou dlhú históriu, svoje pôsobenie začal v školskom roku 2014/2015. Avšak jeho repertoár a výsledky sú zreteľne počuteľné z koncertu na koncert. Vďačíme tomu Márii Bodnárovej, DiS. art. Vďaka jej pedagogickému prístupu a schopnosti motivovať žiakov orchester umelecky rastie, rozvíja sa.

            Barok - hudba, maľba,  architektúra. Barocoo, alebo perla nepravidelného tvaru. Názov tohto obdobia má nejasný pôvod. „Perla“. Tak by sme mohli pomenovať nielen celé 17. storočie, ale aj úvodnú skladbu koncertu, Pochod, od najvýznamnejšieho anglického skladateľa z tohto obdobia, Henrihho Purcela, v ktorej dominoval majestátny tón trúby.

            Koncert pokračoval sólovými výstupmi žiakov za sprievodu organu alebo celého orchestra. Z obdobia baroka sme si ďalej mohli vypočuť skladby ako Lergo z opery Xerxes od Georga Fridricha Händela v podaní sólovej hry Pavlíny Feckovej,  Áriu C – dur, ktorej autorom je J. S. Bach v podaní Alexandry Durcovej alebo skladbu Prelúdium od francúzskeho skladateľa Antoina Charpentiera, ktorá zaznela v plnom obsadení orchestra.

            Z obdobia klasicizmu dominovali viedenskí klasici: W. A. Mozart a Joseph Haydn.

Tóny hudobných nástrojov sa niesli loďou kostola v plnej farbe, intenzite a zanechávali v poslucháčoch hlboké pocity.

            Touto cestou ďakujeme rímskokatolíckej farnosti v Starej Turej, ktorá nám koncert umožnila.

Ing, arch. Alexandra Klimeková

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 4.7.2016
Nastavenia cookies