Menu

Chorvát Juraj

(24.4.1862 Dolné Srnie - 13.6.1934 Záriečie)

hudobník, učiteľ

R. 1871-75 študoval na slovenskom gymnáziu v Martine, 1875-77 v Přerove, 1877-80 na učiteľskom ústave v Modre. Učiteľ na Myjave, vo Veličnej, v Kochanovciach, 1898-1919 v Brezovej pod Bradlom, 1919 školský inšpektor, 1920 učiteľ v Starej Turej a Hrušove, od 1923 vo výslužbe. Autor hospodárskych a iných článkov v Obzore, Národných novinách, Cirkevných listoch, pedagogických príspevkov o Komenskom v časopise Dom a škola. Venoval sa harmonizácii cirkevných peisní, pre školy upravil spevník ev.mládeže (1927), posmrtne vyšlo jeho hlavné dielo - partitúra k Tranosciu a Zpěvníku. Autor príležitostných veršov. V Brezovej pod Bradlom viedol 21 rokov miestny spevokol.

Literatúra: Ciran, Š.: 100 rokov Ev.spevokolu na Brezovej pod radlom. Brezová pod Bradlom 1972, s.7-9; Mátej, J.: Kapitoly z dejín slovenského školstva a pedagogiky. Ba 1972, s. 53-57; biografické články: Nár.noviny, 63, 1932, č.48,s.3; Prúdy, 16, 1932, č.5, s.320

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007