Menu

Valovič Jozef

(1826 - 1896)

Od roku 1868 do roku 1896 - plných 28 rokov - bol richtárom Starej Turej, čo obec ocenila tak, že mu vystrojila pohreb na obecné útraty a dala postaviť náhrobný kameň na cintoríne s dodatkom: "POSTAVILA VĎAČNÁ OBEC STARÁ TURÁ".
Jozef Valovič sa narodil 27.novembra 1826, zomrel 11.mája 1896.
Bol to bývalý bryndziar, pochádzal z najbohatšej staroturianskej rodiny. Počas svojho dlhoročného richtárovania vydal dôležité nariadenia, ktoré viedli k zveľaďovaniu mesta a života obyvateľov: prísne predpisy pre hostince, poľovný štatút, do rozpočtu obce boli zavedené výdavky pre školy. V meste pôsobil obecný a obvodný lekár. Stanovené boli prísne predpisy pre nočných výtržníkov, po uliciach boli umiestnené petrolejové lampy. V rozpočte obce sa počítalo s úpravou a údržbou obecných ciest, plánovaná bola cesta do Topoleckej (dovtedy sa chodilo po potoku). Predstavenstvo obce dozeralo na čistotu v obci aj vo dvoroch obyvateľov.
Zriadená bola mestská váha, postavená bola žandárska kasáreň (stála na mieste budovy štátnej správy), bol určený pozemok na židovský cintorín, zakúpená bola hasičská striekačka, postavený bol obecný bitúnok. Obec žiadala zriadiť priemyslovú školu v odbore hračkárstvo-košikárstvo.

Staroturanský spravodajca č. 11 - november 1996, str. 10 Mgr. Vilma Truhlíková

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007