Menu

Jesenný víkend v Tábore Podvišňové

Leto sa nám zrazu prehuplo do chladného a jeseňou zaváňajúceho počasia. Ani vietor a dážď však nepripravili o radosť deti, ktoré strávili víkend v zariadení, ktoré je obkolesené krásnou prírodou, voňavým lesom – Tábor Podvišňové. Pre deväť detí s autizmom spolu s matkami pripravila Komisia pre sociálne veci a bývanie v spolupráci so sociálnym oddelením MsÚ v Starej Turej víkend plný aktivít ale aj množstva dôležitých informácií.

Všetky deti sa napriek svojej diagnóze adaptovali veľmi rýchlo, k čomu značnou mierou prispel aj prevádzkar zariadenia p. Minárech spolu s manželkou. Skvelým tmelom a zároveň dynamizujúcim prvkom bol pre deti aj rodičov animátor p. Magdoško. Tento pán nám aktívne pomáha počas podujatí už dlhší čas. Deti majú radi jeho humorom oživené súťažné hry, bohatú fantáziu s ktorou zvládne každú záťažovú situáciu. Počas piatkového večera deti pod jeho vedením zahrali a zaspievali hymnu podujatia, po ktorej hudba a spev naplnili celý reštauračný priestor. Utíšenie nastalo pri plstení, ktoré bolo relaxáciou predovšetkým pre maminy. Sobotný deň bol plný vzruchu, pretože podujatie navštívili aj rodičia spolu so svojimi autistickými deťmi zo širokého okolia. Pozvanie prijalo 14 rodičov spolu s deťmi. Chceli sme im ponúknuť nielen možnosť vzájomne sa zoznámiť, ale i možnosť vypočuť si prednášku, využiť konzultácie s odborníkmi, ktorí vedia poradiť v problematike výchovy dieťaťa s autizmom. Veľkým prínosom pre rodičov bola prednáška Mgr. Dagmar Beluškovej, ktorá je nielen matkou dospelého autistu, ale dlhodobo sa vzdeláva v tejto problematike, poskytuje prednášky a poradenstvo pre psychologické centrá, pedagogických asistentov a pre matky detí s autizmom. Živá diskusia panovala počas celého dňa, neustále sa vytvárali debatné krúžky, v ktorých nosnou témou boli problémy a riešenia výchovy a vzdelávania týchto detí. Svoje vedomosti z bohatej pedagogickej praxe ponúkli Mgr. et. Mgr. Viera Juricová a Mgr. Anna Jarásová. Mnohých rodičov zaujala svojimi osobnými pozitívnymi skúsenosťami s podpornou liečbou svojho dieťaťa s výživovými doplnkami Mgr. Janka Lukáčová. Všetci pozvaní odborníci prispeli ku obohateniu rodičov o nové poznatky, ktoré im pomôžu v náročnej rodičovskej úlohe.

Svet detí bol plný dynamiky, pohybu a tvorenia. Dobrovoľníkom, ktorí im venovali svoj čas a energiu patrí skutočne úprimné poďakovanie. Okrem už spomínaného Maroša Magdošku je našou dlhoročnou dobrovoľníčkou Soňa Kotrasová, ktorá pre deti pripraví vždy nové tvorivé nápady, ktoré ich nielen nadchnú, ale podporujú schopnosť sústredenia sa a v zlepšenia jemnej motoriky. Prínosom bol i Marek Milata, mladý muž, ktorý s radosťou prijal pozvanie na pomoc počas podujatia. Časť týchto detí dôverne pozná, pracuje s nimi v CVČ. Krúžok Úsmev ponúka deťom s určitým druhom postihnutia priestor na socializáciu, sebarealizáciu a spoznanie nových priateľov. Tvorivé činnosti počas celého dňa usmerňovala aj Katka Medňanská, ktorá s pochopením a pokojom pomáhala deťom pri všetkých činnostiach. Podvečerným oživením v piatok aj v sobotu boli dve mladé ženy – Majka Gajarová a Danka Pevná. Nadšenie detí pri ich príchode nemalo konca, pretože tieto veselé pedagogické asistentky sprevádzajú deti už niekoľko školských rokov, uľahčujú prácu učiteľom a pomáhajú deťom s handicapom zvládnuť nároky školy. Po veselom večeri prichádza vážnejšie ráno, pretože nastupuje čas rozlúčky. Počasie akoby čítalo naše myšlienky, že nám je ľúto nad ukončením zaujímavého víkendu a namiesto našich sĺz sa spustil hustý dážď, ktorý kropil prírodu. Všetci sme sa spokojní, primerane unavení ale obohatení mnohými informáciami vracali domov.

Prežili sme spolu víkend plný zážitkov, nadobudli sme nové poznatky, deti aj rodičia získali nových priateľov. Počas víkendu nás navštívila p. primátorka Halinárová, ktorá obdarovala všetky deti ovocím, ktoré nám spestrilo jedálniček.

Za možnosť zorganizovať takéto potrebné podujatie ďakujeme Nadácii ŽIVOT a firmám ELSTER, s. r. o., SENSUS Slovensko, a. s., JUSTUR, s. r. o.

 

Júlia Bublavá, Publikované: 8.11.2017 | Aktualizácia: 8.11.2017