Menu

Jednotkový koeficient na rok 2018 - financovanie originálnych kompetencií

Výška jednotkového koeficientu pre rok 2018 je 84,17 EUR.

Výpočet jednotkového koeficientu:
  0,4 *1 923 735 000/ 9 142 490,3  = 84,17 € na rok  na 1 prepočítaného žiaka

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018 nájdete tu: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3507

Konkrétne údaje pre SR sú nasledovné:

  • výnos dane z príjmov FO : 1.923.735.000,00 eur
  • prepočítaný počet žiakov: 9.142.490,3
  • časť určená  na školstvo: 40% z podielových daní

Výpočet jednotkového koeficientu:
(0,40 x výnos dane z príjmov FO SR : prepočítaný počet žiakov  k 15.9.2017 ), t.j. (0,40 x 1.923.735.000 €) : 9.142.490,3 = 84,17 eur

Výška jednotkového koeficientu 2018 pre Starú Turú  je 83,30 EUR.

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 31.1.2017 | Aktualizácia: 2.1.2018