Menu

Rataj Ján

(1905 - 1945)

Ján Rataj sa narodil 6.septembra 1905 v Mengusovciach pod Tatrami. Jeho otec tragicky zahynul na železnici pri výkone povolania pred jeho narodením, takže sa narodil ako polosirota. Po čase sa jeho matka (Mária, rod. Vechterová, narodená 1982) obetovala a vydala sa na Starú Turú za vdovca, aby materskou láskou opatrila tri siroty. V tomto manželstve ju čakal tvrdý život, ale ona ho prijala s presvedčením, že keby sa ona nevenovala týmto deťom, ich otec si môže zobrať ženu, ktorá by bola snáď tvrdá na siroty (tento jej čin bol vraj námetom Kristíne Royovej k napísaniu knihy "Druhá žena"). Zomrela ale tiež pomerne mladá v roku 1921. Ján mal vtedy 16 rokov.
Na strednú školu začal chodiť v roku 1911 v Starej Turej. Po ukončení školy sa mal stať krajčírom, ale bol pri tom veľmi nešťastný. Potom jeden rok študoval na ovocinárskej škole, ale ani tam nebol spokojný. Rozhodujúci vplyv mal na neho br. Kolman, učiteľ, ktorý mu pomohol dostať sa v roku 1920 na Učiteľský ústav do Modry, kde skončil v roku 1924 s vyznamenaním. V rokoch 1924 - 1931 pôsobil na Starej Myjave, 1932 - 1937 na Myjave, 1937 - 1945 v meštianskej škole v Starej Turej.
15.augusta 1936 sa v Prahe oženil s Gabrielou Marešovou.V roku 1939 sa im narodil syn Miloš a v roku 1941 dcéra Daniela.
Na duchovný život Jána Rataja mala hlboký vplyv jeho babička. Po jej smrti odišiel na Starú Turú, kde sa zoznámil s prebudeneckým hnutím sestier Royových. Poézia Jána Rataja bola duchovná lyrika. Svoje prvé básne začal písať asi v roku 1920. V januári 1922 v kresťanskom mesačníku "Klasy" mal uverejnenú prvú báseň. Tam prispieval do roku 1925, potom i v iných kresťanských časopisoch. Najviac ale v časopise "Večernica" do roku 1930. Uverejňoval ich pod značkou -7-. Vydal sedem zbierok: Slnečné ráno 1934, Nový deň 1936, Zvony prebudenia 1939, Radostná novina 1941, Zakvitnuté pole 1944, Medzi svojimi 1944 a Tabita 1947. Siedma vyšla až po jeho smrti. Pieseň "Slovensko moje, otčina moja" spievaná na švédsky nápev je tiež od Jána Rataja spolu s Jánom Machajdíkom. Vyšla v spevníku Nová pieseň, Bratislava, Modrý kríž, 1943, č. 107.
Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave vydal v roku 1973 2.doplnené a upravené vydanie publikácie Poézia Jána Rataja, príspevok k zhudobneniu poézie autora od Juraja Potúčka. Bol milosrdným, v každom chcel vidieť len jeho dobrú stránku a chyby chcel naprávať, nie trestať. Bol pravým učiteľom žiakov, ich blaho a prospech mu ležali vždy na srdci. Ján Rataj zomrel 25.januára 1945 v Starej Turej.

Staroturanský spravodajca č. 9 - september 1998, str. 13-14

--------------------------------------------------------------------------------

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007