Menu

Nepomucký Zimmermann Ján

(1826 - 1884)

Rímskokatolícky kňaz - dekan Ján Nepomuk Zimmermann sa narodil 18. 10. 1826 v Chtelnici. V Starej Turej pôsobil 21 rokov, tu i zomrel 20.7.1884. Pochovaný je na miestnom cintoríne na Drahách.
Svoje sily venoval kultúrnemu a hospodárskemu povzneseniu obyvateľov. Spolu s kaplánom Andrejom Pulmannom a ev. farárom Augustom Royom založili 5.3.1871 prvú družstevnú sporiteľnu v meste "Pomocnú pokladnicu", ktorej sídlo bolo v bývalom mestskom dome. Ján Zimmermann ako člen školskej komisie v roku 1877 navrhuje odmietnuť zriadenie meštianskej školy v meste s vyučovacím jazykom maďarským.
Kňaz Ján Nepomuk Zimmermann , národný buditeľ, prišiel do Starej Turej v roku 1863 dokončiť dielo výstavby Kalvárie a kaplnky Sv. Kríža na cintoríne.

Staroturanský spravodajca č. 11 - november 1996, str. 10 Mgr. Vilma Truhlíková

--------------------------------------------------------------------------------

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007