Menu

Hučko Ján

Ján Hučko
(1929 - 2001)

Prof. Ján Hučko, DrSc. sa narodil 7.marca 1929 v Starej Turej v rodine pekárskeho majstra. Po maturite začal študovať na pedagogickej fakulte UK históriu a slovenčinu. Jeho ľudská, akademická a vedecká dráha bola počas celého jeho aktívneho vysokoškolského pôsobenia spojená s Univerzitou Komenského. Na katedre národných dejín prof. J.Hučko vyučoval dva nosné predmety: slovenské dejiny 19.storočia a históriografiu. Vyše 15 rokov zastával funkciu vedúceho katedry. V slovenskej históriografii patrí medzi najúspešnejších autorov historických biografií. Postupne vydal biografiu G.Fejerpatakyho-Belopotockého, Ctibora Zocha, Michala M. Hodžu a napokon biografiu jednej z najväčších osobností nášho národa - Ľudovíta Štúra. Pre mladú generáciu vydal zaujímavú populárno-vedeckú knihu Slovenská jar.
Za svoju publikačnú, vedeckú, pedagogickú aktivitu získal viacero uznaní, literárnych cien, ale aj najvyššie fakultné a univerzitné vyznamenania.
Zomrel 21.marca 2001.
Staroturiansky spravodajca č.5 - máj 2001, str. 11, Anna Schmidtová

--------------------------------------------------------------------------------