Menu

Hlubocký Ján

(1903 - 1943)

Ján Hlubocký, syn z mnohopočetnej rodiny kachliara Jozefa Hlubockého, sa narodil 4.februára 1903. Po vyučení v Rezbárskej škole zostal prakticky celý život vo svojom rodisku v Starej Turej. V rodnom dome si zriadil skromný ateliér (tu sa stretal s budúcim generálom A. Malárom, s ktorým vyrastal v spoločnom dvore).
Stará Turá po prvej svetovej vojne bola chudobné mestečko. Pokračovalo vysťahovalectvo za prácou do cudziny a medzníky, ktoré by mohli priniesť zvrat do týchto pomerov ako napríklad železnica či Micherova továreň začínajú prevádzku až v roku 1929, resp. 1935.
Rodičia Jána Hlubockého sa v roku 1926 odsťahovali do Nového Mesta nad Váhom, kde predpokladali lepšie prosperovanie živnosti otca, kachliarskeho majstra.
Požiadaviek na prácu rezbárskeho eléva prichádzalo poskromne. Opravoval v kostoloch sochy, svätcov, drevené ozdoby, chystal si drevo pre prípadné ďalšie práce. Kde-tu robil drobné rezbárske výtvory ako svietniky, pomáhal ozdobovať nábytok stolárom. Medzitým, zo začiatku občas, neskôr častejšie získal objednávky i na náročnejšie práce. Tak sa na svetlo sveta dostávajú prvé majstrovské diela. Ani neustále osobné a hmotné strádania na jeho tvorbu akoby nevplývali.
Ak sa chceme dnes zoznámiť s jeho prácami s odstupom dvoch generácií, dostaneme sa len k čriepkom. No i tak tieto drevorezby vzbudzujú u nás úctu a rešpekt. Koľko len bolo tej krásy, ktorá prešla jeho rukami. Dnes to už nevieme a ani to nie je tak dôležité. Vyrezával ľudské postavy, poprsia, busty a reliéfy. Známe sú reliéfy miestnych pijanov, ľudové postavičky ako gajdoš Filúz, poprsia starcov či stareniek, busty našich slávnych osobností: Kristíny Royovej, gen. M. R. Štefánika, gen. A. Malára, reliéf hlavy J. A. Komenského či Krista Pána a pod. Veľký záber veľkého majstra, ktorého v jeho dobe nemal kto objaviť. Majster Hlubocký robil najmä zmenšeniny a pri veciach, na ktorých mu záležalo, pred samotným vyrezávaním, si robil prípravu na sadrovom modeli. Výsledkom bolo potom zvyčajne majstrovské dielo s primeranou priestorovou a proporčnou dokonalosťou, s citom pre detail, vytvorené s vysokou profesionálnou rutinou a veľkou ľudskou výpovednou hodnotou.
Rezbár Ján Hlubocký bol človek prostý, mal spoločenskú povahu so sklonom k bohémstvu, ako to už umelci zvyknú mať v sebe. Nezaložil si rodinu a tak priateľstvá a družnosť mu vypĺňali nerušene plynúci voľný čas. Žil viacej v biede ako v lesku tohto sveta. Tak nejak tušíme jeho osobné osudy. Po čase podvýživený organizmus s nezriadenou životosprávou i život na hrane biedy a nedostatku postupne vykonali na jeho zdraví svoje. Tri mesiace po dovŕšení štyridsiatky zomiera na TBC v útulni Modrého Kríža v opatere sestry diakonisy Alvíny Hesse. Pochovaný je na miestnom evanjelickom cintoríne za pravou zákrutou v stúpaní hlavnej cintorínskej cesty vpravo v slepej uličke, vľavo šiesty skupinový hrob rodiny Hlubockých. Na pomníku je uvedené: Janko Hlubocký 1903 - 1943.
Súpis diel majstra Hlubockého:
1. Postava staroturanca v kroji, výška 300 - 400 mm, nachádza sa v Nemecku (inform. nepotvrdená)
2. Busta gen. A. Malára, Nemecko (informácia nepotvrdená)
3. Busta K. Royovej, Martin, informácia nepotvrdená
4. Busta gen. Dr. M. R. Štefánika, Stará Turá
5. Busta babičky Vavrovičovej, StaráTurá
6. Busta babičky, Sereď (informácia nepotvrdená)
7. Gajdoš Filúz z Lubinského (Praha)
8. Reliéf hlavy Krista Pána, Prešov
9. Reliéf hlavy Krista Pána, Bratislava
10. Reliéf hlavy J. A. Komenského, Múzeum Nové Mesto nad Váhom
11. Reliéf hlavy: Kukučínov Mišo, Stará Turá (informácia nepotvrdená)
12. Reliéf hlavy známeho turanského pijana, Pezinok
13. Pastier oviec s gajdami, výška 330 mm, Bratislava

Staroturanský spravodajca október 1995, str.9 gek (Gustáv Rumánek)

K súpisu jeho diela treba pripojiť bustu ev.a.v. superintendanta Daniela Krmana ml. (28.8.1663 - 23.9.1740), ev.a.v.farára v Myjave v r. 1711 -1729 v nadživotnej veľkosti. Busta je podľa signa zhotovená (alebo jej návrh) v r. 1942 a zdobí myjavský ev.a.v.kostol spolu s drevenou podložkou (nohou kazateľnice) vyrezávanou tiež J. Hlubockým.

Staroturanský spravodajca č.3- marec 1998, str. 11 gek

--------------------------------------------------------------------------------