Menu

Chorvát Ján

(2.3.1869 Višňové - 11.6.1941 Stará Turá)

náboženský spisovateľ, učiteľ

manželka - Božena Chorvátová, rod. Royová - sestra Márie a Kristíny Royovej; syn - Ondrej Chorvát

Navštevoval ľudovú školu v Zemianskom Podhradí, študoval na gymnáziu v Přerove a Modre, na misijnom ústave v St. Chrischone vo Švajčiarsku. Učiteľ v Moravskom Lieskovom, v Starej Turej, vo Sv.Helene v Rumunsku, tajomník Modrého kríža v B udapešti, kazateľ slobodnej reformovanej cirkvi v Prahe, Plzni , Náchode, od 1903 kníhkupec a vydavateľ v Novom Meste nad Váhom, Adamovských Kochanovciach, od 1909 v Starej Turej, od 1918 profesor slovenského jazyka na Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, učiteľ a riaditeľ meštianskej školy v Starej Turej, Púchove a vo Vrbovom, na odpočinku žil v Starej Turej.
Počas prvého učiteľského pôsobenia v Starej Turej sa zoznámil s Kristínou Royovou, ktorá ho získala pre sektársku ideológiu Modrého kríža. Takmer celý život šíril náboženskú ideológiu, spoluzakladateľ Jednoty českobratskej na Slovensku. Kníhkupectvo a vydavateľstvo založil takisto na radu K.Royovej, vydával v ňom najmä jej práce a protialkoholickú literatúru. R.1900-15 redigoval časopis Svetlo (s prílohou Našim ženám), prispieval do časopisu Snaha, prekladal práce K.Royovej do nemčiny, náboženské články z nemčiny a angličtiny, zostavil zborník náboženských piesní.

Literatúra: Potúček, J.: Vzťah Jána Chorváta k spevu a hudbe. Ba 1972; biografický článok: Cestou svetla, 3, 1949, č.3, s.7

Slovenský biografický slovník, Martin

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007