Menu

Klimáček Ivan

(1920 - 2000)

Ivan Klimáček sa narodil 11.12.1920. Základnú školu navštevoval v Starej Turej, vo firme Michera sa vyučil za sústružníka. Patril medzi prvých vyučencov. Potom roky remesla, pokus o získanie maturity, náhle vážne ochorenie, liečené pri druhom vystupňovaní vo Vysokých Tatrách, získanie maturity, zamestnanie v Chirane, naposledy v útvare kontroly.
Ivan Klimáček od mladosti rád čítal rozprávky, na chlapčenské dobrodružné romány prešiel možno neskôr ako jeho rovesníci. Prirodzený talent podporený prečítaným vypestoval v ňom veľmi bohatú fantáziu. Svoje schopnosti včas vytušil a v dospievaní stále viac a viac sa venuje písaniu. Čoskoro prišlo obdobie, keď sa mu podarilo uchytiť i časopisecky.
Uverejňoval pod svojim menom ako Ivan Klimáček alebo pod pseudonymom Ivan Viktor. Už i prvotiny uverejňované vo vojnových rokoch, hlavne v časopise Nový svet, pod riadením známeho autora Joža Nižňanského, upútajú svojou rozprávačskou vyzretosťou s vtipnou zápletkou. Častým námetom humoresiek bola problematika prostého, niekedy i figliarskeho, drobného človiečika.
Čo do rozsahu i námetu je pozoruhodná práca Vyhorela Stará Turá, Brezová (historický príbeh z roku 1848) - uverejnená v Modernom románe č. 89 (III.21) dňa 15.októbra 1942. AK si uvedomíme, že k dátumu vydania autorovi nebolo ani 22 rokov, je to skutočne na obdiv, že sa bez akejkoľvek odbornej prípravy, usmerňovania a skúseností takto dokázal individuálne presadiť.
V období, keď si dopĺňal vedomosti k odbornej maturite, prišla mu ponuka osobne od básnika Ctibora Štítnického na odborné školenie do strediska čs.spisovateľov, na zámok v Dobříši. Zo skromnosti túto lákavú ponuku odmieta.
Ivan Klimáček svojimi prácami obsadzoval viacero literárnych súťaží, napr. novela Sestra Mária bola odmenená 3.cenou na súťaži s tématikou Červeného kríža a uverejnená v časopise Zvesti Červeného kríža č. 6/1948.
V ďalších rokoch ustáva vo svojej literárnej aktivite, nakoľko jeho osobné očakávania sa nekryjú so skutočnosťami okolia a doby.
Možno tu niekde končí so svojím písaním, ale nie až tak celkom. Syn, MUDr. Viliam Klimáček, nar. v roku 1958, pokračuje v prerušenej ceste. Odišiel od svojho zamestnania za hlasom, ktorý bol mocnejší. Za hlasom umenia. Už dnes je z neho známy dramatik a básnik.
Ivan Klimáček zomrel 23.3.2000.

Staroturanský spravodajca č.12 - december 1997, str. 11

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007