Menu

Jurčo Milan, Ing.

(1921 - 1989)

Básnik a kazeteľ Cirkvi bratskej Ing. Milan Jurčo sa narodil 12. 11. 1921 v Dovalove, okres Liptovský Mikuláš. Po maturite odišiel študovať do Bratislavy na Vysokú školu technickú, elektrotechnickú fakultu, ktorú skončil v roku 1948. Potom v Bratislave 20 rokov pracoval v Štátnom výskumnom ústave drevárskom ako vedúci výskumný pracovník.
Od detstva bol vychovaný vo viere v Boha, chodil pravidelne do kostola, ale jeho život nebol taký, ako žiada Boh. Až ako vysokoškolák sa stal skutočným kresťanom. Uveril v Pána Ježiša. Po tomto rozhodnutí zasvätil svoj život Bohu. Pre svoju vieru trpel v päťdesiatych rokoch, pretože ho komnunisti preradili z inžinierskej do robotníckej práce.
Dlhé roky bol tajomníkom Cirkvi bratskej a duchovným vodcom hlavne mladých ľudí. Pán Boh mu dal dar smelosti a odvahy. V období totality vybavoval povolenia pre výstavbu nových modlitební Cirkvi bratskej na Slovensku a bol vedúcim výstavby troch modlitební: v Bratislave, Starej Turej a Michalovciach.
V roku 1982 sa presťahoval na Starú Turú, kde prišiel stavať novú modlitebňu Cirkvi bratskej. Tento kraj mu prirástol k srdcu a tak sa rozhodol zvyšok svojho života venovať ľuďom v Starej Turej. Už ako mladý človek spoznal prácu sestier Royových a snažil sa pokračovať v ich diele. Venoval sa ľuďom, ktorí boli v núdzi, pomáhal im duchovne aj prakticky.
V auguste 1986 bol vysvätený za kazateľa Cirkvi bratskej v Starej Turej. Novej slobody po roku 1989 sa nedožil. Zomrel 15. 2. 1989. Je pochovaný pod lipami cintorína, neďaleko hrobu sestier Royových.
Málo známa je medzi verejnosťou literárna tvorba Milana Jurču. Vie o nej azda len úzka cirkevná pospolitosť. Bol doslova skrytý básnik - mysliteľ a vizionár. V "normalizačných časoch" vydal tri zbierky: Cesta na vrch Morija (1972), Jazyk spieva o Tvojom slove (1975) a Ty si Peter Skala (1980). Po smrti sa k tomu pridala knižka biblických úvah Stretnutie s Ježišom Kristom (1989). Jurčo písal básne ľahko, zažito, myšlienkovo hlboko a prenikavo až ostro, takže jeho verše sa v Bratskej cirkvi prijímajú ako "bohoslužobné liturgické pomôcky".

Staroturanský spravodajca február 1995, str.9

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007