Menu

Informácia o 1. zmene cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy platnej od 7.3.2010

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. informuje, že z dôvodu začatia rozsiahlych výlukových prác na hlavnej trati č. 120 Bratislava - Žilina (modernizácia niekoľkých traťových úsekov medzi Novým Mestom n/Váhom a Púchovom), ktoré majú vplyv na železničnú osobnú dopravu, dôjde na tejto trati od 7.3.2010 k výrazným zmenám v časových polohách, ako i vo vedení vlakov. Niektoré vlaky v úseku Nové Mesto n/Váhom - Trenčín budú určité obdobie nahradené autobusovou dopravou - tieto autobusové spoje budú uverejnené v cestovnom poriadku (CP). Z tohto dôvodu dôjde i k úpravám CP na trati č. 121 Nové Mesto n/Váhom - Velká n/Veličkou.


Najdôležitejšie zmeny na trati č. 121 :

  • vlak Os 3106 pôjde o 14 minút skôr (Nové Mesto n/V. 11.12 h - Myjava 12.07 h),
  • vlak Os 3108 pôjde o 8 minút neskôr (Nové Mesto n/V. 13.09 h - Myjava 14.04 h),
  • vlak Os 3112 pôjde v pracovné dni v celej trase, odchod bude posunutý o 3 minúty neskôr (Nové Mesto n/V. 14.46 h - Myjava 15.41 h),
  • v sobotu bude po Starú Turú vedený vlak Os 3136 (Nové Mesto n/V. 14.41 h - St. Turá 15:10 h),
  • osobné vlaky 3118 a 3134 pôjdu o 14 minút skôr (Nové Mesto n/V. 17.16 h - Myjava 18.11 h),
  • vlak Os 3122 pôjde o 17 minút skôr (Nové Mesto n/V. 19.28 h - Myjava 20.22 h),
  • vlak Os 3129 pôjde o 6 minút neskôr (Myjava 12.33 h - Nové Mesto n/V. 13:22 h),
  • vlak Os 3115 pôjde o 7 minút skôr (Myjava 13.32 h - Nové Mesto n/V. 14:19 h).


Zmeny CP na dotknutých tratiach budú publikované v rámci 1. zmeny Cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy 2009 - 2010, platnej od 7.3.2010.

 

K stiahnutiu