Informácia k platbám za dane z nehnuteľností, psa a komunálny odpad

Miestne dane a poplatky sú po podielových daniach od štátu druhým najpodstatnejším príjmom miest. Súčasná ekonomická situácia na Slovensku však naznačuje, že podielové dane budú mestám krátené, a preto mestá viac ako inokedy potrebujú tieto poplatky od občanov vybrať na zabezpečenie základného chodu mesta.

Mesto Stará Turá preto hľadalo spôsob, ako aj v tejto mimoriadnej situácii distribuovať rozhodnutia k dani z nehnuteľností, dani za psa a miestny poplatok za komunálny odpad. Doručovanie rozhodnutí sa v tomto roku pre mimoriadnu situáciu s vírusom COVID-19 predĺžilo, ale v súčasnosti sa distribúcia znova rozbehla a rozhodnutia by mali byť postupne doručené všetkým obyvateľom i podnikateľským subjektom v meste.

 

Dnes už vieme, že dopady pandémie budú pre slovenskú ekonomiku značné, a teda aj výpadok príjmov v rozpočtoch samospráv bude vysoký. Napriek tomu, že sa mesto už teraz snaží šetriť vo všetkých kapitolách rozpočtu, sú náklady, ktoré sa nám v tomto období aj navyšujú. Ide napríklad o náklady na zvoz a likvidáciu odpadu, ktoré sa výrazne navýšili tým, že občania sú doma a vytvárajú väčšie množstvo odpadu. Ďalšie neplánované výdavky musí mesto vynaložiť na dezinfekciu budov a zariadení v majetku mesta a mestských spoločností, ale aj na nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie pre zamestnancov a občanov.

 

Chápeme, že finančná situácia je možno zložitá aj vo viacerých domácnostiach ako aj u niektorých podnikateľov. Je však pre nás nevyhnutné zabezpečiť na chod mesta finančné zdroje plynúce aj z výberu miestnych daní a poplatkov. Pretože si uvedomujeme zložitosť aktuálnej situácie a jej dopady na každého z nás máme záujem vyjsť občanom a podnikateľom v ústrety, a preto sa mesto rozhodlo predĺžiť termín splatnosti všetkých poplatkov za komunálny odpad i za dane z nehnuteľností a za psa do 31.10.2020. Takto má každá domácnosť i podnikateľ dostatok času na nakumulovanie finančnej sumy, ktorú by mal mestu zaplatiť. Len spoločne môžeme udržať chod nášho mesta na úrovni, ktorá bude pre občanov i samosprávu prijateľná.

Prosíme občanov, aby v prípade, ak majú tú možnosť, využívali na úhradu bezhotovostný elektronický spôsob platby. V nevyhnutných prípadoch môžu občania poplatky uhradiť aj v pokladni na prízemí mestského úradu, a to počas úradných hodín mestského úradu.

 

Ďakujeme vám za ústretovosť a pochopenie.

 

Odd. ekonomiky a majetku mesta MsÚ

MsÚ Stará Turá, Publikované: 16.4.2020
Nastavenia cookies