Menu

Hasiči upozorňujú!

       Vážení občania  -  v jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú  najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú  dôsledkom  porušenia zákona o ochrane pred požiarmi.  Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim  javom  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na všetkých občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,  

-          nevypaľujte suché trávnaté porasty! 

-        nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň     

  rozšíriť!

-          nefajčite v lesoch!

-          na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len priestory na to určené – ohniská!  

-     pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste!

Hasiči  upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €!

         Vážení občania,  chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajte sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.                  

Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom

MsÚ Stará Turá, Publikované: 17.3.2016