Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí!

202103181113360.chra-me-lesy-pred-poziarom

Hasiči upozorňujú! 

V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov,  zakladanie ohňov v prírode ale aj  spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je  zakázané ale každoročne sa tento  jav   opakuje a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,  

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte  len miesta  na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!
  • nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese!  

 

Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť

pokutu až do výšky 331 € !!!

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

K stiahnutiu

OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 18.3.2021 | Aktualizácia: 18.3.2021