Menu

Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí!

ilustračné foto

Hasiči upozorňujú!

V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi.  Niektorí občania svojim  nezodpovedným a ľahkovážnym konaním v prírode  ohrozujú  naše spoločné bohatstvo – lesy.  Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci  jav  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

 

Občania,  

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! 
  • na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len priestory na to určené – ohniská! 
  • pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste!
  • nefajčite resp. obmedzte fajčenie  v lese!

 

 

      Za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

 

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

 

OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 15.3.2019 | Aktualizácia: 15.3.2019