Menu

Harmonogram prác technických služieb

 Technické služby Stará Turá zabezpečujú počas roka okrem iného aj pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a zelene v našom meste. Okrem týchto prác sa však venujú aj ďalším aktivitám, ktoré by inak mesto muselo zabezpečovať dodávateľsky. Tým sa šetria finančné prostriedky z rozpočtu mesta. 

Viacerí občania sa na nás obracajú so žiadosťou o informáciu, čo budú realizovať TS v blízkom období. Na letné a jesenné obdobie majú TS naplánovaný nasledovný harmonogram prác:
- zemné úpravy ihriska na Ul. Hurbanovej (vnútroblok pri MsÚ) - na jeseň dovoz hornej vrstvy hliny a dosievanie trávnika, sadenie stromov a kríkov a iného rastlinného materiálu podľa projektu
- osádzanie mobiliáru na Ul. Hurbanovej (vnútroblok pri MsÚ),
- zrezávanie stromov za telocvičňou na Ul. Štefánikovej, ktoré zavadzajú pri zatepľovaní budovy,
- rekonštrukcia vnútrobloku (II. časť) za OD Jednota - spevnené plochy august - september 2019, sadbové úpravy september - november 2019 (stromy, kríky, mobiliár)
- bylinková záhrada na Ul. Hurbanovej za OD Jednota (vnútroblok) podľa projektu
- budovanie kontajnerového státia v Drgoňovej doline
- rozširovanie kontajnerového státia na Ul. Jiráskovej
- demontáž stožiarov (15 ks) na Ul. Mýtnej 
- doplnenie osvetlenia na ihrisku na Papradi
- doplnenie osvetlenia na autobusovej zastávke: Papraď - Salaš
- čistenie rigolov Drgoňova dolina, Jazviny
- technická pomoc na akciách: Mestské oslavy SNP v časti Nárcie, Remeslá našich predkov na Námestí slobody.
Termíny prác sú orientačné, nakoľko sa technické služby musia prispôsobovať zmenám počasia i dovolenkovému obdobiu zamestnancov.

Kancelária primátora mesta, Publikované: 12.8.2019 | Aktualizácia: 5.9.2019