Menu

Pifko Gustáv

1838 - 1905)

Staroturiansky rodák, farár v Bukovci a Plavnici, autor viacerých náboženských diel, dokonca aj zaujímavej publikácie Kterak má slowenský ewanjelický slowa Božího kazatel lásku k národu swému s láskou k wlasti uherské spojowat (Prešpork 1864), okrem toho pisateľ viacerých "dopisov" do slovenských novín, príspevkov z cirkevných i uhorských dejín a prispievateľ do Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí (Jeleň zlatorohý a iné).

Ján Michálek a kol.: Stará Turá, Bratislava 1983, str. 41

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007