Menu

Gavač Gustáv

(26.11.1912 - 28.3.2001)

Bolo to dňa 30.marca 2001, kedy sme sa rozlúčili a odprevadili na poslednej ceste člena našej ZO, významného účastníka protifašistického odboja podjavorinského regiónu v rokoch 1939 - 1945 Gustáva Gavača. Naše rady opustil v požehnanom veku 88 rokov života.

Keď nahliadneme do kroniky života zosnulého v období rozbitia Československej republiky v marci roku 1939, kedy českí vlastenci a prenasledovaní antifašisti, bývalí českolslovenskí dôstojníci, letci a ďalší utečenci aj cez hory Javoriny do cudziny, vidíme Gustáva Gavača agilne zapojeného pri ich prevádzaní od moravských hraníc cez osadu Nárcie, Súš, Starú Turú až po Nové Mesto nad Váhom. Do prevádzkovej činnosti boli vtedy zapojení aj ďalší spoluobčania ako napr. Pavol Zeman, Štefan Polák, Martin Brída, súrodenci Božena a Ambróz Vavrovičovci a mnoho ďalších.

Neskôr, v období Slovenského národného povstania, vidíme Gustáva Gavača ako jedného z vedúcich predstaviteľov partizánskeko oddielu Hurban spolu s veliteľom Milošom Uhrom, Martinom Kavickým, Martinom Kedrom a ďalšími, na porade s Dibrovovým štábom v Krivosudoch dňa 6. októbra 1944 za účasti aj prof. Jozefa Brunovského. Bola to vtedy významná porada tým, že na nej sa dohodlo vytvorenie veľkého partizánskeho zväzku nazvaného vtedy "Zjednotená partizánska brigáda na západnom Slovensku", neskôr premenovaná na "Druhú Stalinovu partizánsku brigádu."

Zúčastnil sa mnohých bojových akcií, najmä známeho partizánskeho prepadu nemeckej posádky v Starej Turej 12. októbra 1944. Jeho najvýznamnejšia činnosť začala po smrti zásobovateľa partizánskej skupiny "Hurban" Martina Kedru zo Bziniec, zastreleného gestapom v uliciach Trenčína. Poverený zásobovaním celej skupiny bol práve Gustáv Gavač. Bola to úloha zodpovedná a jej plnenie namáhavé a nebezpečné, keď si uvedomíme, že obstarávanie potravín, liekov, ošatenia ako aj finančných prostriedkov atď. sa dialo v konšpiračných podmienkach v tyle nepriateľa a žiaľ i medzi domácimi prisluhovačmi a zradcami. Keď v jeseni roku 1944 zostrelili Nemci nad pohorím Javoriny americké bombardovacie lietadlá, našli tu úkryt aj americkí letci. Troch z nich - menom Gay pôvodom Talian, Richard Američan a John pôvodom Poliak, ukrýval Gustáv Gavač doma. Pomáhal pri ukrývaní aj Jamesa Kirchhoffa v rodine Hlubockých, zastreleného neskôr v Trenčíne na Brezine. Za túto činnosť bol vyznamenaný prezidentom USA D.Eisenhoverom. Avšak ani toto vyznamenanie a celý rad iných, domácich i zahraničných nemôže byť dostatočným zadosťučinením za všetky tie príkoria a obete a to až po obeť najvyššiu, ktorú priniesla rodina Šidlová zo strany manželky Gustáva Gavača z osady Hrnčiarové v boji proti fašizmu.

Keď sa napokon priblížili dni oslobodenia Starej Turej a jej okolia v apríli roku 1945 a bol daný pokyn na ustanovenie národného výboru v Starej Turej, radil sa o tejto otázke s dôveryhodnými osobami dr. Dušan Úradníček. Boli medzi nimi vtedy na veliteľstve partizánov Podkozinciach - Martin Brída, Ján Polák, Štefan Polák a Gustáv Gavač, ktorý sa napokon v oslobodenej Československej republike stal ako prvý predsedom Revolučného národného výboru v Starej Turej.

V zosnulom Gustávovi Gavačovi teda odišla akoby jedna epocha pohnutej histórie tohto kraja i nášho mesta, na rozvoji ktorého sa podieľal i on svojim životom a prácou. Patrí mu za to úcta a vďaka nielen nás, jeho spolubojovníkov, ale i spoluobčanov. Česť jeho pamiatke!


Staroturiansky spravodajca č.5 - máj 2001, str. 11, Výbor ZO SZPB, Stará Turá

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.5.2007