Menu

Matzenauer František Otto

pseud. M.Beňovský, Edmund Živný, Slavomír Temný, Stará firma)

(16.10.1845 Beňov, okr. Přerov - 22.12.1901 Trnava)

spisovateľ, prekladateľ, hudobný skladateľ, dirigent

Základné vzdelanie získal u otca, ktorý pôsobil ako učiteľ na Slovensku. Po štúdiach na reálke vo Viedni, kde bol aj zbormajstrom, absolvoval 1865 učiteľskú preparandiu v Trnave. Učil v Brezne a 1870-72 v Starej Turej, od 1873 profesor na učiteľskom ústave a profesor hudby na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave, súčasne riaditeľ chóru a tajomník SSV, redaktor časopisov Konfesionálna škola (1871-74), Kat.škola (1874-75), kalendára Pútnik svätovojtešský (1886-99) a editor edície Lacné čítanie (1883-93).
Organizoval vydávanie ľudovýchovnej literatúry a spisby pre mládež, písal pedagogické články, vydal 5 zväzkov katolíckych brožúr pre slovenský ľud (1888-93), zostavil viacero učebníc pre slovenské národné školy, ako aj antológiu Malý rečník (1873). Deklaratívnosťou a didaktizmom sú poznačené jeho prozaické práce napodobňujúce schematickú a náboženskovýchovnú tvorbu nemeckého spisovateľa Ch. Schmida a romantické prózy F.Hoffmanna. Svoje prózy vydal v edícii Lacné čítanie, zozbieral a vydal anekdoty, vtipy a žarty pod názvom Slovenský anekdotár (1890-91). Významnejšie sú jeho pokusy o vydávanie leporel. Ako prekladateľ sa zameral na dielo nemeckého spisovateľa pre deti F.Hoffmanna, preložil dve knihy flámskeho spisvoateľa H.Consciencea a do edície lacné čítanie prekladal z maďarčiny (M.Jókai, S.Petöfi) a nemčiny najmä poéziu.
Pôsobil v Trnavskom spoločenskom združení (Tyrnauer Geselligkeitsverein), v Slovenskom spevokole, 1889 zbormajster Trnavského spevokolu (Nagyszombati dalárda). Skomponoval omše, motetá, 2 cyrilometodovské zbory, op.38 a i.
Literatúra: Šamko, J.: Fr.O.Matzenauer - slovenský pedagóg (rkp LAMS); biografické články : Učiteľské noviny, 22, 1972, č.2, s.7

Slovenský biografický slovník, Martin

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007