Michera František

(13.10.1886 Kostelec nad Orlicí - 3.7.1947 Bratislava)

podikateľ

R. 1892-1900 navštevoval ľud.a meštiansku školu, 1900-02 študoval na obchodnej škole v Kostelci nad Orlicí. R. 1902-14 obchodný pomocník v Častoloviciach a vo Viedni, 1919-45 spolumajiteľ a vedúci fy Bratia Micherovci (od 1944 Kovotechna), 1945-47 zamestnanec Presnej mechaniky v Bratislave. Odborník na výrobu meracích prístrojov na Slovensku, jeho fa mala pobočky v Prahe, v Bratislave a od 1935 v Starej Turej. Po rozbití republiky účastník ilegálneho protifašistického odboja, finančne podporoval občiansky odboj. R. 1944 prostredníctvom kpt. F.Lipku ponúkol finančné prostriedky aj KSS na záp.Slovensku, najmä skupine M.Uhra, ukrýval a fingovane zamestnával Š.Bašťovanského, K.Šmidkeho a i.
R.1934-45 honorárny konzul Bulharska v Bratislave.

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007