Menu

Červenka (Cservenka) Filip

17.4.1844 Morava - 12.6.1900 Stará Turá)

organista, učiteľ

Po štúdiách pôsobil na Starej Turej ako učiteľ a organista pri kat.chráme. Viedol spevokol a orchester, založil a viedol divadelný krúžok. So spevokolom naštudoval a uviedol skladby B.Smetanu, J.L.Bellu a vlastenecké piesne. Kratší čas uňho študovala autorka piesní M.Royová.

Literatúra: Jasmonský: Stará Turá ... (inc.).Nár.noviny, 5, 1874, č.20,s.1

Slovenský biografický slovník, Martin

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007