Menu

Festival Divné veci

Festival Divné veci je interaktívnym, divadelným, hudobným, tanečným a sociálnym projektom, ktorý umenie priblíži priamo k divákovi.

Dňa 25.2.2016 podalo mesto Stará Turá žiadosť o podporu projektu tohto podujatia z dotačného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Jednalo sa o rozsiahle 3-dňové podujatie, ktoré si vyžadovalo dostatočné personálne zabezpečenie. Iniciátorkou a garantkou festivalu bola Monika Haasová, herečka, režisérka, všestranná umelkyňa. Mesto Stará Turá a Dom kultúry Javorina Stará Turá boli spoluorganizátorom.

Do projektu sa zapojili pracovníci mesta a mestského úradu, pracovníci mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina a dobrovoľníci. Festival sa realizoval v kooperácii s produkčnou agentúrou AVE agency, na festivale spolupracujú Dom kultúry Javorina, mesto Stará Turá a spoločnosť PreVAK.
 
Festival Divné veci finančne podporili Fond na podporu umenia, Trenčiansky samosprávny kraj, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva a Veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky a ďalší partneri.

 
Celkové náklady na projekt: 4.111,30 €
Výška požadovanej dotácie: 1.500 €
Skutočná obdržaná výška dotácie: 500 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 2.011,30 €

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.9.2017 | Aktualizácia: 14.9.2017