Menu

FARSKÉ OZNAMY, Cirkevný zbor ECAV STARÁ TURÁ - MAMI CLUB, (každú stredu o 9.30 hod.)


Cirkevný zbor ECAV Stará Turá, Publikované: 6.12.2019