Menu

Ryjáčková Eva

(1923 - 1981)

Eva Ryjáčková sa narodila 24.8.1923 v Starej Turej v rodine otca Ondreja Košnára, poštového úradníka (1889 - 1950) a matky Márie, rod. Hlubockej (1893 - 1979). Prvý raz bola vydatá Herzánová, druhý manžel bol Jozef Ryjáček. V oboch manželstvách mala syna.
V rokoch 1930 - 35 navštevovala ľudovú školu v Bratislave-Karlovej Vsi, 1935 -39 študovala na reálnom reform. Dievčenskom gymnáziu a 1939 - 30 na obchodnej akadémii. Potom externe na Jedenásťročnej strednej škole v Bratislave (1953-56), kde aj maturovala. Študovala externe aj na Peagogickej fakulte UK v Trnave (1963-67) a v Novinárskom študijnom ústave v Bratislave (1977-78). V rokoch 1940-50 bola úradníčkou v rozličných organizáciach a podnikoch v Bratislave, 1950-52 bola v domácnosti. Od roku 1952 bola pomocná redaktorka v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve, 1953-59 redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora časopisu Ohník, 1959-80 šéfredaktorka Včielky, 1980-81 žila na odpočinku v Bratislave.
Okolo redakcie časopisov Ohník a Včielka zorganizovala kruh spolupracovníkov z významných detských spisovateľov a ilustrátorov. Publikovala v periodikách Ohník (1953-56), Mladosť (1956-58), Pionierske noviny (1958-59) a Včielka (1960 -80). Spolupracovala tiež s Československým rozhlasom v Bratislave, pre ktorý napísala hudobnú rozprávku Stratený tón (premiéra 1974), pre vydavateľstvo Panton vybrala a zostavila sedemplatňový komplet Slovenská akcia - Rozprávky (1974).
Zomrela 11.6.1981 v Bratislave.

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007