Menu

Hlubocká Eleonóra

 (1913 - 1945)

Narodila sa 25.5.1913 v Starej Turej v rodine kachliara Jozefa Hlubockého ako jedna z desiatich detí. Ako šesťročnej zomrela jej matka, stala sa polosirotou. Túžila po vyššom vzdelaní a preto odišla do Švajčiarska, kde jej staršia sestra vybavila miesto praktikantky na Ženevskej klinike. Usilovným štúdiom získala kvalifikáciu ošetrovateľky a znalosti vo francúzskom jazyku. R.1938 sa vrátila do vlasti, pracovala v nemocnici v Zlíne, po rozpade Československa v Baťovanoch. Ako uvedomelá vlastenka sa skoro zapojila do ilegálnej práce, jej činnosť sa rozvinula po vypuknutí Slovenského národného povstania, vstúpila do partizánskej skupiny kapitána Trojana. Zachraňovala životy na Hornej Nitre, pri Handlovej i vo vojenskej nemocnici na Sliači. Onedlho, spolu s ranenými francúzskymi partizánmi, bola leteckým mostom presunutá do ZSSR. Dňa 24.11.1944 spolu z ďalšími zdravotníkmi prešla k 1. československej zmiešanej leteckej divízii v ZSSR. V ťažkých bojových podmienkach, pri výkone zdravotníckej služby, vážne ochorela. Liečila sa v Tatranských Matliaroch. Tu ju o.i. navštívil i jej veliteľ, generál Ludvík Svoboda. Povzbudil ju rozkazom: „Helenko, Vy musíte žít!“

Pre jej pľúcne ochorenie nebolo vtedy liekov. Zomrela v Bratislave 23.11.1945 vo veku 32 rokov! Eleonóra Hlubocká je pochovaná v rodinnom hrobe spolu s bratom, rezbárom, Jánom Hlubockým na Starej Turej na Mestskom cintoríne II na Chrípe.

Vyznamenania a ohodnotenia Eleonóry Hlubockej: vojenská hodnosť podporučíčky in memoriam, Československý vojnový kríž 1939 in memoriam, Rad Slovenského národného povstania I. tiedy, vyznamenanie ZSSR Za víťazstvo nad Nemcami vo Veľkej vlasteneckej vojne, Pamätná medaila in memoriam a vysoké vyznamenanie Francúzskej republiky in memoriam.

  
Spracoval Ing. Gustáv Rumánek    
 


 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 24.8.2010